fundacja-pe.org.pl

Sprawy spadkowe – Poznań

Trudności w rozstrzyganiu spraw spadkowych - niełatwych już ze swej natury – potęgowane są przez mocno skomplikowane przepisy prawa spadkowego, które tak przez swoją lakoniczność, jak i z powodu częstej ich nowelizacji mogą być zrozumiałe jedynie dla osób specjalizujących się w tej dziedzinie prawa.

Sprawy spadkowe dla Kancelarii Adwokackiej Marcin Radel z Poznania stanowią istotną część zakresu jej działalności.

Prawo spadkowe, jak możemy przeczytać na internetowej stronie tej kancelarii https://www.kancelaria-radel.pl/pomoc-prawna/prawo-spadkowe/, to część prawa cywilnego regulująca stosunki majątkowe po śmierci człowieka. Sprawy spadkowe są w głównej mierze rozstrzygane na podstawie regulacji zawartych w księdze czwartej Kodeksu Cywilnego, choć część przepisów dotyczących tej materii zawarta jest w innych aktach prawnych. Przepisy prawa spadkowego są na tyle nieostre i niejasne, że nierzadko prawnik do odczytania ich sensu i znaczenia w jakiejś konkretnej sprawie zmuszony jest do posiłkowania się wypowiedziami Sądu Najwyższego lub sądów powszechnych, a także komentarzami i wyjaśnieniami innych prawników.

Dział spadku

Pewne najistotniejsze wątki tyczące spraw o dział spadku porusza Kancelaria Adwokacka Marcin Radel z Poznania na swojej internetowej stronie https://www.kancelaria-radel.pl/pomoc-prawna/prawo-spadkowe/sprawy-o-dzial-spadku/.

W przypadku, gdy spadkobiercą jest jedna osoba, to tylko ona nabywa wszystko, co podlega dziedziczeniu. Jeśli krąg spadkobierców jest większy, to dokonanie działu spadku poprzez umowę wszystkich zainteresowanych będzie najprostszym i najszybszym sposobem podziału odziedziczonego majątku. Pamiętać jednak trzeba, że ten sposób wymaga zgody wszystkich, bez wyjątku, spadkobierców. Jeśli takiej zgody nie będzie, to sprawę podzielenia masy spadkowej przeprowadza się przed sądem.

Czym właściwie jest dział spadku? Otóż w momencie odziedziczenia majątku po spadkodawcy staje się on współwłasnością wszystkich spadkobierców. Oznacza to, że w tym momencie nie wiadomo jeszcze, które konkretnie rzeczy i które prawa z tego majątku do kogo i w jakiej części będą należały.

Sprawa może się jeszcze bardziej skomplikować, gdy spadkodawca pozostawał w związku małżeńskim. Wtedy w ogóle działu spadku nie można przeprowadzić bez jednoczesnego podziału majątku wspólnego. Jak widać, postępowania spadkowe nie są sprawami prostymi, dlatego przed podjęciem jakichkolwiek kroków prawnych warto, aby zainteresowani skonsultowali rzecz z adwokatem lub radcą prawnym.


Kancelaria Adwokacka Adwokat Marcin Radel
Młyńska 14a/18
61-730 Poznań
tel. 61 855 17 90

Zobacz także:

Nowoczesne rozwiązania dla tłumaczy konsekutywnych

Nowoczesne rozwiązania dla tłumaczy konsekutywnych

Sprawdź fachową obróbkę skrawaniem

Sprawdź fachową obróbkę skrawaniem

DJ na weselu w Warszawie

DJ na weselu w Warszawie

4 wpisy

3 wpisy

2 wpisy

5 wpis

4 wpisy